ที่นอนลมintex

จำหน่ายเตียงเป่าลมราคาถูก

ที่นอนเป่าลมขนาด6ฟุตดีจิงๆเลยนะ


รอบ โดยใช้รถคันใหญ่ (18ล้อหรอ 22ล้อสามเพลา)
และให้วางสินค้ ราคาที่นอนเป่าลม air bed าที่คลังของผู้ฃนส่ง เพื่อสต๊อกสินค้าไม่ให้ขาดช่วง
และการใช้รถใหญ่ก็
เพื่อที่จะนำสินค้าอื่นติดรถไปด้วย
(เท่ากับว่าสินค้าอื่นที่ติดไปในแต่ละรอบ ไม่มีต้นทุนค่าขนส่ง หรอมีน้อย
เพราะสินค้า หลักจ่ายเหมาค่าขนส่งไปแล้ว) หรอบางครั้งรายเก่า (ซึ่งเปรยบเสมือน
“เสือเฒ่า”) ก็อาจจะปล่อยงานบางส่วนให้ ผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อ “รับความเลี่ยง”
แทนตน เพราะในการที่มีหลายๆส่วน ความเลี่ยง ราคาที่นอนเป่าลม  “ไม่เท่ากัน”
ที่งๆที่ผลตอบแทนแห่งความเหนื่อยยาก “ไม่ต่างกัน” ทีนี้ก็มีเรองเล่าสู่กันฟัง
สำหรับในประเด็นนี้คือ หมีล้มจำไค้ว่า เมื่อครั้งยังเด็ก (ตอนนั้นหมีล้มอายุ22ปี
เพิ่งท่างานใหม่ๆ) เคยถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า “หัวใจของการค้าคืออะไร” ท่าน ตอบว่า
“เอาของเค้ามาขายก่อน หรอเอาเงินเค้ามาใช้ก่อน” ตอนเด็กๆ ยังไม่เข้าใจ
ตอนนี้โตมาพอเข้าใจอยู่บ้างและ ก็รู้'ไค้1ว่า “ท่านไม่ธรรมดาจรงๆ”


ประเด็นที่สาม
“กิจการของรายใหม่
ล้ต้นทุนรายเดิมไม่ไค้” เหตุผลสำคัญไม่ไค้มีเพียงแค่ “ไม่มีหน้าตัก” เท่านั้น
การไม่มีเงินทุน และท่าให้ต้องกู้มาลงทุนและเสียดอกเปีย
อาจเป็นความเสียเปรียบแบบที่เห็นชัดๆ ก็จร'ง แต่ที่เสียเปรียบยิ่ง ไปกว่านั้น คือ
โครงสร้างต้นทุนของรายใหม่ล้รายดํ่งเดิมไม่ไค้
อันเนื่องมาจากการที่ต้อง ราคาที่นอนเป่าลม intex ลงทุนกับสิ่งต่างๆ มากมาย
ในขณะที่รายเดิมลงทุนไปจนถึงจุดคุ้มทุน หรอถ้าจะเจ็บ “ก็เจ็บหรอเจ๊งไปแล้ว” จน่พีนกลับมาเป็นตัวเป็นตนมาแข่งกันเรา
ในปีจจุบัน ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าสมมติมีงานให้แข่งกันเสนอราคา ต้นทุนของเรา
ต้องรวมค่าสินค้าทุน เครองจักรเข้าไปด้วย ซึ่งอาจจะเป็นมูลค่าที่นอนเป่าลม โฮมโปร 20-40% ของต้นทุนที่งหมด
แต่รายเดิมอาจจะไม่มีต้นทุนส่วนนั้ถ้าเค้าคิดจะ “ทุบ” ก็แค่กดราคาลง บางรายการ
เสนอราคาสินค้าหรอบร้การ 20 รายการ แค่เค้า “ทุ่มตลาด” ลดราคาลงมาตํ่าๆ เพียง 5 รายการ
เราก็ไม่ไค้ งานแล้ว หรอถ้าเค้าปราณี เค้าก็อาจจะ “แบ่งกันกิน” กับเรา เค้าก็จะเสนอราคาที่เค้า “อยู่ไค้” และกลายเป็นราคาตลาดไป
แต่อาจจะเป็นรา ราคาที่นอนเป่าลม best way คาที่เราแค่ “พออยู่ไค้” แต่ขาดทุนค่าเสื่อมราคา
หรอขาดทุนค่าสินค้าทุน ถ้าเราสายป่านไม่ยาวพอ หรอ ทนเจ็บไม่ไหว ก็ตายไปเอง
และมีรายใหม่เกิดฃึน เป็นวงจรไม่รู้จบสิน และบางครั้ง “รายที่งเดิม” ก็อาจจะไม่ไค้ท่าอะไรเลย แต่ “รายใหม่ฆ่ากันเอง” ซึ่งจะพบเห็นไค้ตามตลาดนัด
ซึ่งรายดํ่งเดิมที่มีร้านรวงใหญ่โต เป็นผู้นำสินค้าเข้ามาจาก ต่างประเทศ